Skip to main content

Sen, että kuluttajan oikeudet peruuttaa kauppa ovat selvästikin aiempaa laajemmat;

Sen, että puhelimessa tehty kauppa ei välttämättä sidokaan kuluttajaa;

Sen, että alennuksella myydessäsi, on myös aiempi alin todellisesti käytetty myyntihinta tuotava esiin?

Ja on siellä muutakin.

 

Etä- ja kotimyynnin peruuttamisoikeus laajenee

Jo aiemmin kuluttaja-asiakkaalla on ollut oikeus peruuttaa etämyynnin (puhelin, posti, internet tms.) välityksellä tehty palvelusopimus ilmoittamalla tästä elinkeinonharjoittajalle 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä.

Peruutusoikeus on voitu käytännössä ohittaa sillä, että kuluttaja on tehnyt nimenomaisen pyynnön kyseisen palvelun suorittamisen aloittamisesta jo ennen peruuttamisajan päättymistä.

Niille yrittäjille, kenellä on vielä muistissaan vanha sääntö, todettakoon, että jatkossa tämä pyyntö ei yksin riitä, vaan kuluttajan tulee paitsi esittää kyseinen pyyntönsä palvelun suorittamisen aloittamisesta, myös antaa hyväksyntänsä sille, ettei tällä ole enää peruuttamisoikeutta sen jälkeen, kun sopimus on täytetty kokonaisuudessaan.

Niin ikään kotimyynnin osalla, milloin kyse ei ole kuluttajan itsensä tilaamasta kotikäynnistä, on kuluttajansuojalaki yrittäjän näkökulmasta ankaroitunut.

Jatkossa 14 päivän peruuttamisoikeus koskee myös ns. mittatilaustuotteita, eli tavaroita mitkä valmistetaan tai muunnellaan kuluttajan vaatimusten mukaisesti, tai henkilökohtaisia tarpeita vastaavaksi. Aiemmin nämä jäivät peruuttamisoikeuden ulkopuolelle.

 

Puhelimessa tehdyt kaupat on vahvistettava kirjallisesti

Kun elinkeinonharjoittaja omasta aloitteestaan tavoittelee kuluttaja-asiakasta puhelimitse, tarkoituksenaan ”closata” kauppa puhelimessa, todettakoon, ettei tämä enää jatkossa ole riittävää.

Kuluttajan on uudistuneen lain mukaisesti hyväksyttävä puhelimitse tehty kauppa kirjallisesti jälkikäteen.

Käytännössä kuluttajan on siis esimerkiksi vahvistettava yrittäjän sähköpostitse tai muulla vastaavalla tavalla tälle puhelun jälkeen lähettämä tarjous. Muussa tapauksessa kauppa ei ole lainkaan kuluttajaa sitova.

Edellistä ei sovelleta silloin, kun kuluttaja itse ottaa yhteyttä elinkeinonharjoittajaan, tai elinkeinonharjoittaja ottaa yhteyttä kuluttajaan tämän nimenomaisesta pyynnöstä, esimerkiksi tämän jätettyä yhteydenottopyynnön. Näissä tilanteissa on kaupan tekeminen pelkän puhelimen välityksellä edelleen mahdollista.

 

Alennusten ilmoittamista suitsitaan

Uudistuneen kuluttajansuojalain mukaisesti, tavaraa alennuksella markkinoitaessa on jatkossa ilmoitettava myös se alin hinta, millä tätä on markkinoitu alennusta edeltäneiden 30 päivän aikana. Pidemmissä yhtäjaksoisissa alennuskampanjoissa, jotka kestäisivät enintään 60 päivää, voidaan alimpana hintana ilmoittaa se hinta, millä tavaraa on markkinoitu kyseistä alennuskampanjaa edeltäneiden 30 päivän aikana.

Syytä on kiinnittää huomiota ensinnä siihen, että kyse on nimenomaan alimmasta hinnasta. Näin ollen, vaikka tuotteen hinta olisi ”palautettu ennalleen”, tulee kuluttajan tästä huolimatta saada tietoonsa se alin hinta millä tämä on ollut kaupan.

Toiseksi, vaikka laki puhuu markkinoinnista, käytännössä tällä tarkoitetaan sitä hintaa millä tavara on ylipäätään ollut kaupan, huolimatta siitä, onko tätä erikseen mainostettu.

 

Ja vielä muutamia muita muutoksia

Muista lakiin tulleista uudistuksista mainittakoon ainakin kuluttaja-arvostelut, joiden yhteydessä on jatkossa annettava tieto siitä, onko elinkeinonharjoittaja varmistanut näiden olevan peräisin kuluttajilta, jotka ovat tosiasiallisesti käyttäneet hyödykettä tai ostaneet sen. Myös tieto siitä, miten asia on varmistettu, tulee antaa kuluttajalle. 

Niin ikään kuluttajan oikeutta vahingonkorvaukseen ja hyvitykseen on parannettu, tilanteissa, joissa voitaisiin katsoa elinkeinonharjoittajan käyttäneen ns. sopimatonta menettelyä tai harhaanjohtavaa tai aggressiivista menettelytapaa, ja tämä olisi vaikuttanut ostopäätökseen.

Lisäksi mm. digitaalisten palveluiden myynnin osalle on tehty omat muutoksensa.

Yllä ja aiemmassa olevat poiminnat eivät ole kaikenkattavia, ja kuluttajansuojalaki sai useita muitakin muutoksia, joihin saattaisi olla tarpeen yksittäistapauksessa paneutua tarkemmin.

Mutta, nämä muutokset tosiaan tulivat voimaan jo. Eli jos asia on tavalla tai toisella päässyt menemään ohi, nyt olisi aika toimia.