Skip to main content

Yrittäjä älä lakkaa yrittämästä, mutta tee se järkevästi. 

Kun yritys kohtaa maksuvaikeuksia, ratkaisevaa on, mitä yrittäjä päättää tilanteessa tehdä ja milloin hän toimenpiteisiin ryhtyy.

Päätösten tekeminen epävarmassa tilanteessa voi tuntua vaikealta, mutta asioiden kanssa viivyttely antaa tilanteelle itselleen ohjat, ja suunta on harvoin parempi.

Maksuvaikeuksia kohdatessa, tai parhaassa tapauksessa näiden vasta uhatessa yrittäjän olisi syytä kääntyä ajoissa asiantuntijan puoleen, jotta mahdollisuudet yrityksen saneeraamiseksi voidaan selvittää.

Keskeisiä edellytyksiä onnistuneen saneerausmenettelyn läpivientiin ovat liiketoiminnan pääasiallinen elinkelpoisuus ja yrityksen oma reagointikyky.

Mitä menettelyllä voi saavuttaa?

Saneerausmenettelyssä yrityksen toiminnan jatkuvuutta turvataan rauhoitusajalla, mikä tarkoittaa rajoituksia mm. velkojen perintä- ja ulosottotoimiin.

Myös velkojen vapaaehtoista maksua rajoitetaan samaisena aikana.

Edellisin keinoin saadaan aikaa tilanteen vakauttamiseksi, kuten myös torjuttua akuutti riski yhtiön ajautumisesta pysyvästi maksukyvyttömäksi.

Saneerausmenettelyn aikana laaditaan saneerausohjelma, joka sisältää keinot toiminnan tervehdyttämiseksi.

Keinoja on useita, ja yksi keskeisimmistä on mahdollisuus velkojen uudelleenjärjestelyyn. Tämä voi käytännössä tarkoittaa mm. velkojen leikkaamista ja pidennystä maksuaikatauluihin.

Velkajärjestelyiden lisäksi olennaista on liiketoiminnan itsensä kriittinen tarkastelu ja tarpeellisten muutosten tekeminen, kuten esimerkiksi kannattamattoman toiminnan osan alas ajaminen.

Saneerausohjelma vahvistetaan käräjäoikeuden päätöksellä ja sen noudattamista valvotaan.

Tavoitteena on, että saneerausohjelman suoritettuaan yrityksen talous on terveellä pohjalla ja toiminnan kannattava jatkaminen mahdollista.

Meneekö maine?

Jos yrityksen taloudellinen tilanne on päästetty liian huonoon kuntoon, ja yritys on katsottava muutoin kuin tilapäisesti maksukyvyttömäksi, on vaihtoehtona yleensä konkurssi.

Mitä syvemmälle maksuvaikeuksissa ajaudutaan, sitä uhkaavammaksi tilanne käy, eikä saneerausmenettelyä olekaan aiheellista käyttää väistämättömän konkurssin viivyttämiseksi.

Edellinen erityisesti, vaikka saneeraushakemuksen jättäminen ainakin hetkellisesti estää yrityksen konkurssiin asettamisen.

Auttamattomasti liian myöhään, tai pelkästään edessä olevan konkurssin estämiseksi tehdyillä saneeraushakemuksilla on ollut negatiivinen vaikutus saneerausmenettelyn julkisuuskuvaan, minkä vuoksi myös muiden menettelyyn hakeutuneiden yritysten maine on saattanut kärsiä.

Aiheettomia saneeraushakemuksia onkin pyritty kitkemään lainsäädännöllisin keinoin, ja stigmaa saneerausmenettelyn ympäriltä poistamaan.

Kannattaako saneeraukseen hakeutua?

Rajanveto oikea-aikaisen tai myöhässä tehdyn saneeraushakemuksen välillä ei ole yksiselitteistä.

Niin ikään pelkkä yrityksen senhetkinen heikko tilanne ei tee hakemuksesta perusteetonta, ainakaan mikäli suunnitelma tilanteen korjaamiseksi on uskottava.

Edelleen saneerausmenettely voi onnistua, vaikka hakemus jätettäisiinkin vasta ns. viimeisellä hetkellä.

Jokainen tilanne tulee lopulta arvioitavaksi tapauskohtaiseksi, ja päätöksen hakemuksen menestymisestä ja menettelyn aloittamisesta tekee joka tapauksessa tuomioistuin.

Ellei pyrkimys hakeutua saneeraukseen olisi ilmeisen perusteeton, tai muulla tavalla epäasiallisin vaikuttimin tehty, voinee hakemuksen jättämistä pitää enemmin suositeltavana.

Onnistuneen saneerausmenettelyn seurauksena kun paitsi yrityksen itsensä, myös yrityksen velkojien tilanne on huomattavastikin konkurssivaihtoehtoa parempi.

Siispä vastauksena otsikon kysymykseen: Mahdollisuus – kunhan sitä osaa hyödyntää, ja mielellään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.